Certificeringen en lidmaatschappen

ABU certificaat

Impact Personeel is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is een branchevereniging voor uitzendondernemingen.
ABU certificaat.pdf

VCU certificaat

Impact Personeel is in het bezit van een VCU certificaat (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties). Dit keurmerk richt zich op bepaalde veiligheidseisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zodat risico’s en ongevallen worden beperkt. De vestiging Hoorn inclusief het zorgpersoneel is uitgesloten van VCU-certificering en is voor de vestiging Elst alleen geldig voor de technische beroepen.
VCU certificaat.pdf

SNA keurmerk

Impact Personeel is in het bezit van het SNA keurmerk. Het SNA keurmerk is het kenmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings- en payrollbedrijven en (onder)aannemers van werk. 
SNA verklaring.pdf

NEN 4400-1 certificering

Impact Personeel is in het bezit van een NEN 4400-1 certificaat. De norm NEN 4400-1 bevat eisen waar Nederlandse uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers zich moeten houden als het gaat om onder meer omzetbelasting, loonheffingen en werknemersdossiers. Doel van de NEN 4400-1 is het fraudebestendig maken van het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk en zo het risico voor opdrachtgevers te beperken.
NEN verklaring.pdf

I-ZO Nederland lidmaatschap

Impact Personeel heeft zich aangesloten bij het platform voor Intermediairs van Zelfstandig Ondernemers Nederland (I-ZO Nederland). I-ZO is dé vertegenwoordiger van zzp-intermediairs. Zij staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap en treden op als kennisleider en als gesprekspartner voor beleidsambtenaren, politici en andere stakeholders.